To warto wiedzieć

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

To warto wiedzieć

 • Ze Świeckiej Karty Seniora będą mogli korzystać mieszkańcy gminy Świecie od 60 roku życia.
 • Wnioski o wydanie karty można otrzymać w Wydziale Polityki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Świeciu (w biurze w holu na parterze urzędu) lub pobrać w załączniku na dole tej strony.Karta zacznie obowiązywać od 1 czerwca.
 • Nie trzeba składać wniosku i odbierać karty osobiście, może to za nas zrobić osoba, której wypiszemy upoważnienie.
 • Wnioski o wydanie karty można otrzymać w Wydziale Polityki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Świeciu (w biurze w holu na parterze urzędu) lub pobrać ze strony www.swiecie.eu (tutaj).
 • Lista firm i instytucji honorujących Świecką Kartę Seniora będzie publikowana na stronie www.swiecie.eu i w lokalnej prasie.
 • Wysokość zniżek będzie negocjowana indywidualnie przez gminę z partnerami programu.
 • Dzięki systemowi zniżek i ulg seniorzy będą mogli w jeszcze większym stopniu korzystać z kina, basenu i imprez kulturalnych. Ale nie tylko, bo partnerami karty, oprócz jednostek organizacyjnych gminy, takich jak OKSiR czy Park Wodny, będą również prywatne firmy.
 • Gmina zamierza pozyskać do współpracy m.in. firmy usługowe, sklepy, lokale gastronomiczne, prywatne gabinety lekarskie.
 • W zamian za zniżki na towary i usługi firmy, które włączą się do akcji, będą wymieniane na specjalnej podstronie w gminnym serwisie www.swiecie.eu oraz w lokalnych mediach. Przy okazji zyskają więc bezpłatną promocję.
 • Dla przeciętnego emeryta możliwość zaoszczędzenia na wydatkach, dzięki rabatom w różnych firmach i instytucjach w Świeciu i okolicy, to ogromny atut. Natomiast partnerzy programu zyskają w ten sposób stałych klientów. Wszyscy więc na tym skorzystają!

Dodatkowe informacje:

Urząd Miejski w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie
tel.: 52 333 23 50, e-mail: polityka.spoleczna [at] swiecie.eu