Straż Miejska

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Straż Miejska

KOMENDANT

Roman Witt
tel.: 52 333 23 58
e-mail: witt [at] swiecie.eu

ADMINISTRACJA

Maciej Wyrąbkiewicz
faks: 52 330 00 91
e-mail: straz.miejska [at] swiecie.eu


poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30 - 15.30
wtorek w godz. 7.30 - 16.00
piątek w godz. 7.30 - 15.00

INTERWENCJE

całodobowo od poniedziałku od godz. 7.00 do niedzieli do godz. 6.00
(z wyjątkiem świąt)
tel.: 52 331 09 50
986 - numer bezpłatny dla abonentów T-Mobile

ADRES DO KORESPONDENCJI

Straż Miejska
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW

1. Pozwolenie na organizowanie zgromadzeń (więcej)

2. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej (więcej)