Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe: Page 2 z 3

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590

Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe: Page 2 z 3

 • Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
  ul. Sądowa 5
  tel./fax: (52) 33 15 000
  e-mail: dolwislapark [at] poczta.wp.pl


  strona internetowa: www.dolnawisla.pl

 • Związek Nauczycielstwa Polskiego
  ul. Sienkiewicza 3
  Prezes Ewa Mielewska
  tel.: 52 33 11 866
 • Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo-Handlowy
  ul. Słowackiego 16
  Starszy Cechu Adamiak Matylda
  tel.: 52 33 33 275; 52 33 33 276
  e-mail: cechsw [at] wp.pl


  strona intenetowa: www.swiecie-bip.izbarzem.pl

 • Oddział PTTK w Świeciu
  ul. Mestwina 1
  Prezes Marek Grębecki
  tel.: 52 562 09 39
 • Koło Wędkarskie Świecie
  Adres: 86-100 Świecie, ul. 10 Lutego 18
 • Miejsko-Gminne Koło Pszczelarzy w Świeciu
  adres do korespondencji:
  Czesław Wejner
  ul. Paderewskiego 45
  86-105 Świecie
  tel.: 52 33 15 421
  e-mail: czeslaw.wejner [at] neostrada.pl

 • Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych
  ul. św. Wincentego 1
  tel. kom.: 509 511 310 lub 600 990 562
  e-mail: sob [at] autograf.pl

  ; sobswiecie [at] gmail.com


  strona internetowa: www.sobswiecie.blogspot.com

 • Stowarzyszenie PRO PUBLICO BONO. Dla dobra wspólnego
  Oddział Regionalny w Świeciu
  ul. Laskowicka 1/18
  86-100 Świecie
  e-mail: propublico_swiecie [at] poczta.onet.pl ()
 • Liga Ochrony Przyrody
  ul. Sądowa 5
  86-100 Świecie
  prezes: Kazimierz Gerke
 • Stowarzyszenie "Orkiestra Dęta Świecie"
  (organizacja pożytku publicznego)
  ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie
  tel. kom.: 606 275 572
  strona internetowa: www.orkiestraswiecie.pl
 • Klub Szachowy "Gambit" Świecie
  ul. Wyszyńskiego 15, 86-105 Świecie (Spółdzielczy Ośrodek Kultury "Stokrotka")
  Prezes Leszek Bultrowicz
  tel.: 793 292 272
 • Klub Brydżowy "Blotka" Świecie
  ul. Słowackiego 16
  tel.: 52 332 12 52
 • Międzyszkolny Harcerski Klub Żeglarski "Posejdon"
  ul. Chmielniki 5
  tel.: pr. 52 331 12 35, d 331 44 77, 501 379 840
 • Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Marianki" w Świeciu
  ul. Wyszyńskiego 15, 86-105 Świecie
  Sekcje: tenis stołowy, aerobik
  tel./fax.: 0-52 33 12 188
  e-mail: sok.stokrotka [at] wp.pl

 • Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Celuloza"
  ul. Wojska Polskiego 139, 86-100 Świecie
  Sekcje: tenis stołowy, piłka siatkowa, zajęcia rekreacyjne.
  e-mail: sport [at] oksir.com.pl

 • Rada Miejsko-Gminna Ludowe Zespoły Sportowe w Świeciu
  ul. Chełmińska 8/1, 86-100 Świecie
 • Ludowy Zespół Sportowy "Strażak" Przechowo w Świeciu
  ul. Sportowa 16, 86-100 Świecie
  Sekcje: piłka nożna (Klasa A, Junior Młodszy, Młodzik)
  e-mail: przechowo [at] vp.pl (przechowo@vp.p)

  l
  strona internetowa: www.strazakprzechowo.friko.pl

 • Ludowy Zespół Sportowy "Wisła" Gruczno
  ul. Świecka 5, 86-111 Gruczno
  Sekcje: piłka nożna Senior.
  e-mail: wislagruczno [at] wp.pl


  strona internetowa: www.wislagruczno.futbolowo.pl