Sołectwa

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Sołectwa

Na terenie gminy Świecie znajduje się 13 sołectw, utworzonych przez Radę Miejską 14 stycznia 1991 r.

1. SOŁECTWO  CHRYSTKOWO. Powierzchnia 549,59 ha. W skład sołectwa wchodzi wieś Chrystkowo. Liczba mieszkańców: 121.

Sołtys - Hanna Pilarska.

Skład Rady Sołeckiej:
Aleksandra Andrys
Elżbieta Kwiatkowska
   
2. SOŁECTWO  CZAPLE. Powierzchnia 1.324,22  ha. W skład sołectwa wchodzą wsie Czaple, Czapelki i Ernestowo. Liczba mieszkańców: 514.

Sołtys - Iwona Karczewska.

Skład Rady Sołeckiej:
Krzysztof Madej               
Andrzej Tomalka      
Zbigniew Rydziel      
Anita Suchomska       
Krzysztof Modrzewski
Krzysztof Tyrakowski
Grzegorz Chojnacki
Emilia Sieg
Helena Ręczmin

3.SOŁECTWO  DWORZYSKO. Powierzchnia 1.108,21 ha. W skład sołectwa wchodzą wsie Dworzysko, Przechówko i Wielki Konopat. Liczba mieszkańców: 349.

Sołtys - Mieczysław Topoliński.

Skład Rady Sołeckiej:
Mariusz Jasionek             
Piotr Lis     
Anna Pilarska
Teresa Szwankowska
Helena Minga      
Eugeniusz Zakrzewski
         
4. SOŁECTWO GŁOGÓWKO KRÓLEWSKIE. Powierzchnia 1.590,85 ha. W skład sołectwa wchodzą wsie Głogówko Królewskie i Niedźwiedź. Liczba mieszkańców: 388.

Sołtys - Kazimiera Bartnik.

Skład Rady Sołeckiej:
Gagriela Koszowska 
Andrzej Pawelczuk
Mariusz Majka
       

5. SOŁECTWO GRUCZNO. Powierzchnia 1.386.03 ha. W skład sołectwa wchodzi wieś Gruczno. Liczba mieszkańców: 1431.

Sołtys - Jan Chudzinski.

Skład Rady Sołeckiej:
Dorota Redzińska     
Dariusz Niciejewski
Krzysztof Kamiński
Michał Koszucki   
Anna Stuczyńska
Szymon Górski
Joanna Jarowska

6. SOŁECTWO KOSOWO. Powierzchnia 643,54 ha. W skład sołectwa wchodzi wieś Kosowo. Liczba mieszkańców 221.

Sołtys - Teresa Kądziela.

Skład Rady Sołeckiej:
Ryszard Tatarowicz         
Magdalena Pieczka
Kazimierz Mąka              
Krzysztof Gaweł        
Zbigniew Kufel  
Janusz Adamczyk      

7. SOŁECTWO KOZŁOWO. Powierzchnia 604,04 ha. W skład  sołectwa wchodzi wieś Kozłowo. Liczba mieszkańców: 264.

Sołtys - Bogdan Tarach.

Skład Rady Sołeckiej:
Hanna Żurek
Antoni Karwasz      
Irena Pawlicka       
Iwona Glazik  

8. SOŁECTWO POLSKI KONOPAT. Powierzchnia 1.724,79 ha. W skład sołectwa wchodzą wsie Polski Konopat, Drozdowo i Terespol Pomorski. Liczba mieszkańców: 1444.

Sołtys - Henryk Mollus.

Skład Rady Sołeckiej:
Danuta Wamka          
Zygmunt Nalazek             
Czesław Bartniczak               
Gabriela Kempińska            
Mateusz Bartnik

9. SOŁECTWO SARTOWICE. Powierzchnia 2.617,67 ha. W skład sołectwa wchodzą wsie Sartowice i Święte. Liczba mieszkańców: 433.

Sołtys - Czesław Woźnica.

Skład Rady Sołeckiej:
Jerzy Gibas   
Grzegorz Grajewski  
Tomasz Szulc     

10. SOŁECTWO SULNOWO. Powierzchnia 1.597,32 ha. W skład sołectwa wchodzą wsie Dziki, Skarszewo i Sulnowo. Liczba mieszkańców: 1134.

Sołtys - Jerzy Kołakowski.

Skład Rady Sołeckiej:
Wiesław Glazik
Malwina Dwojacka
Adam Karbowiak
Maria Łukasik
Krzysztof Kwaśniewski
Urszula Kryspin
Regina Modrakowska
Anna Plichta
Artur Kwiatkowski
Hanna Łońska


11. SOŁECTWO SULNÓWKO. Powierzchnia 1.231,53 ha. W skład sołectwa wchodzi wieś Sulnówko. Liczba mieszkańców: 542.

Sołtys - Janusz Domachowski.

Skład Rady Sołeckiej:
Cezary Kleina        
Zenon Rusin              
Wiesław Tarkowski  
Katarzyna Czapka   
Aleks Głowacki
Tadeusz Żurek

12. SOŁECTWO  TOPOLINEK. Powierzchnia 300,98 ha. W skład sołectwa wchodzi wieś Topolinek. Liczba mieszkańców: 153.

Sołtys - Hanna Wojciekiewicz.

Skład Rady Sołeckiej:
Małgorzata Budnik                   
Alicja Guziewicz  
Tomasz Woźniakowski
Bernadeta Konieczna
Ewelina Siczek
Mariian Marchlewski

13. SOŁECTWO WIĄG. Powierzchnia 1.537,97 ha. W skład sołectwa wchodzą wsie Wiąg i Morsk. Liczba mieszkańców: 788.

Sołtys - Bożena Piędel.

Skład Rady Sołeckiej:
Andrzej Frąckiewicz  
Julita Topór          
Aleksandra Wieprzowska          
Józef Ziółkowski
Andrzej Kusiński
Ewa Żelazna