Konkurs Mała Architektura

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590; +48 222 500 115 - całodobowa infolinia Inspekcji Sanitarnej

Konkurs Mała Architektura

W związku z ogłoszoną epidemią koronawirusa w naszym kraju i zgłaszanymi problemami dotyczącymi różnych aspektów przygotowania dokumentacji na wykonanie koncepcji Małej Architektury dla Gminy Świecia, Burmistrz Świecia przedłużył termin na składanie prac konkursowych do 10 kwietnia 2020 do godziny 15.00, a wyniki konkursu zostaną ogłoszone prawdopodobnie  do końca kwietnia 2020r.


10 tys. zł nagrody czeka na autora najlepiej ocenionej koncepcji Małej Architektury dla Gminy Świecie.

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie projektu na wykonanie opracowania koncepcji Małej Architektury dla Gminy Świecie, a w szczególności:

- ławka miejska,

- oprawa na roślinność,

- kosz na śmieci,

- słupek wygradzający,

- stojak rowerowy,

- leżak miejski.

W konkursie mogą wystartować m.in. architekci, projektanci, graficy, pracownie architektoniczne i projektowe, a także studenci powyższych kierunków oraz inne osoby posiadające umiejętności projektowania form przestrzennych.

Prace można składać do 20 marca 2020 r., a wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 marca 2020 r.

Informujemy, że dnia 29 kwietnia 2020r. zebrała się Komisja Konkursowa w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na wykonanie koncepcji Małej Architektury dla Gminy Świecia. Do konkursu zakwalifikowano  22 prace. Wyniki zostaną opublikowane  w przyszłym tygodniu.

Komisja Konkursowa w składzie:

a. Pan Paweł Knapik – Z-ca Burmistrza Świecia, Przewodniczący Komisji Konkursowej
b. Pani Karolina Mąka – Inspektor Wydziału Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej UM Świecie,
c. Pani Karolina Kruczkowska – Inspektor Wydziału Organizacyjnego UM Świecie,
d. Pani Grażyna Styczeń – Radna Rady Miejskiej w Świeciu,
e. Pan Tomasz Szamocki – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Świeciu,
f. Pan Jacek Kliczykowski – Prezes Zakładu Usług Komunalnych w Świeciu,
g. Pan Łukasz Lewandowski – Pracownik OKSiR w Świeciu.

która zebrała się 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru prac w  Konkursie na opracowanie koncepcji Małej Architektury dla Gminy Świecie nie miała łatwego zadania ponieważ wszystkie prace były profesjonalnie przygotowane, jednakże po konsultacjach wyłoniła zwycięzców:

I miejsce – Pani Dominika Żołędziewska i Pani Dorota Andraszewicz
I wyróżnienie – Pan Dariusz Kraszewski
II wyróżnienie – Pan Łukasz Franckowski

Serdeczne gratulacje dla Zwycięzców.