Apteki

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590

Apteki

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie gminy Świecie wraz z terminami pracy w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.

ŚWIECIE

 • Apteka "Pod Orłem"

ul. ks. Grzymisława 4
86-100 Świecie
tel.: 52 33 11 180
Godziny pracy:
Od poniedziałku do niedzieli:- całodobowo

 • Apteka "Mariańska"

ul. Paderewskiego 4a
86-100 Świecie
tel.: 52 33 01 820
Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku: 8.00-20.00
Sobota: 8.00-16.00

 • Apteka "Pod Lwem"

ul. Duży Rynek 1
86-100 Świecie
tel.: 52 33 14 362
Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku: 8.00-18.00
Sobota: 9.00-14.00

 • Apteka Gemini

ul. Wojska Polskiego 88/9
86-100 Świecie
tel.: 52 562 62 13
Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku: 8.00-20.00
Sobota: 8.00-16.00

 • Apteka "Wracam do zdrowia"

ul. Wojska Polskiego 81
86-101 Świecie
tel.: 52 33 15 030
Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku: 8.00-21.00
Sobota: 8.00-18.00
Niedziela: 9.00-15.00

 • Apteka Tania

ul. Wojska Polskiego 115
86-100 Świecie
tel. 52 36 38 858
Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku: 8.00-19.00
Sobota: 8.00-14.00

 • Apteka "Centrum Zdrowia"

ul. Wojska Polskiego 80
86-100 Świecie
tel.: 52 33 03 347
Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku: 8.00-18.30

 • Apteka Farmacja 24

ul. Jana III Sobieskiego 2
86-100 Świecie
tel.: 52 34 02 776
Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku: 8.00-20.00
Sobota: 8.00-16.00
Niedziela: 8.00-16.00

 • Apteka Słoneczna

ul. Wojska Polskiego 126
86-100 Świecie
tel.: 516 762 448
Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku: 7.00-21.00
Sobota: 8.00-15.00

GRUCZNO

 • Punkt apteczny Żyj - zdrowo.com

ul. Wojska Polskiego 8
86-111 Gruczno
tel. 509 956 399
Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00