Ochrona środowiska

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590; +48 222 500 115 - całodobowa infolinia Inspekcji Sanitarnej

Ochrona środowiska

Zapraszamy do głosowania! - MŁODZI OBSERWATORZY PRZYRODY – tworzymy miasto z klimatem!
07 marca 2019

Zapraszamy do głosowania! - MŁODZI OBSERWATORZY PRZYRODY...

Projekt "uchwały antysmogowej” – wydłużenie terminu konsultacji społecznych.
20 lutego 2019

Projekt "uchwały antysmogowej” – wydłużenie terminu...

 Komunikat Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
30 stycznia 2019

Komunikat Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

28 stycznia 2019

Projekt "uchwały antysmogowej" dla województwa...

16 stycznia 2019

Informacja dla użytkowników wyrobów zawierających azbest.

Spektakl dla dzieci „Czarownica Niska Emisja”
10 grudnia 2018

Spektakl dla dzieci „Czarownica Niska Emisja”

Dzień Czystego Powietrza
06 grudnia 2018

Dzień Czystego Powietrza

Komunikat dla rolników
04 grudnia 2018

Komunikat dla rolników

Informacja o opłacie za zmniejszanie naturalnej retencji terenowej
08 listopada 2018

Informacja o opłacie za zmniejszanie naturalnej retencji...

Strony