Zrobili wiele dla kultury

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590; +48 222 500 115 - całodobowa infolinia Inspekcji Sanitarnej

Zrobili wiele dla kultury

24 marca 2017

Animatorzy kultury, plastycy, muzycy członkowie dziecięcych zespołów tanecznych i wokalnych otrzymali nagrody burmistrza Świecia za działalność kulturalną w 2016 r. 

Uroczystość odbyła się w Kameralnej Przestrzeni Widowiskowej OKSiR. Nagrody w imieniu burmistrza Świecia wręczali Krzysztof Kułakowski, zastępca burmistrza i Jerzy Wójcik, przewodniczący Rady Miejskiej.

Janina Romańska - wieloletni współorganizator i juror Ogólnopolskich Konkursów Poetyckich im. Jana Jakubika, - wieloletni działacz Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej (były prezes, obecnie członek Zarządu), instruktor zespołu wokalnego ZESPOŁU WOKALNEGO  „Kociewianki”, który swoimi występami uświetnia uroczystości nie tylko OKSiR-u  ale także  TMZŚ, SOK Stokrotka, UTW, UM, ZNP, lokalne festyny i pikniki itd.

Zespół wokalny Kociewianki - I m-ce w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów „Muzyczny Generator” w Ostromecku, III m-ce Chełmińskie Spotkanie Klubów Seniora „Złoty Jesienny Liść”.


Jerzy Seehaber - muzyk, nagrał płytę, „Moja muzyczna galeria” która została doceniona przez Polskie Radio Pomorza i Kujaw podczas audycji muzycznej 28 stycznia br.


Małgorzata Kempczyk – Wiśniewska - dyrygent Chóru Parati Semper. W roku 2016 Chór zdobył: Brązowe Pasmo w II Bałtyckim Konkursie Chórów „Pomerania Cantat” Koszalin – Słupsk,a także VIII Ogólnopolskim Turnieju Chórów o Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni.


Czesław Wejner - pomysłodawca i koordynator projektu edukacyjnego „Bal Pszczółek”. Bardzo duże zaangażowanie w edukację dzieci i młodzieży w Gminie Świecie.


Adrianna Olędzka -  instruktor wokalny w SOK „Stokrotka”. Wykonuje swoją pracę z bardzo dużym  zaangażowaniem i pasją. Udziela się również społecznie przy organizacji niektórych imprez  organizowanych przez lokalne stowarzyszenia, placówki i instytucje np. TMZŚ, OKSiR, PCK, SP-8, Gimnazjum NR3 , Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Szkół Specjalnych itd. Podopieczni Pani Adrianny zdobywają co roku różne nagrody i wyróżnienia na konkursach wokalnych nie tylko rejonowych, wojewódzkich ale i ogólnopolskich. Obecnie grupa wokalna, którą prowadzi w SOK Stokrotka” liczy 35 osób.


Karolina  Karpińska – solistka zespołu wokalnego „PIĘCIOLINIA” Spółdzielczego Ośrodka Kultury „STOKROTKA”. Zdobyła I miejsce – II Wojewódzki Festiwal Piosenki „VOKALE – 2016” – Świecie, Wyróżnienie- Ogólnopolski Festiwal Piosenki Europejskiej – Radziejów.

Aktywnie uczestniczyła w różnych uroczystościach, imprezach okolicznościowych oraz w imprezach plenerowych organizowanych przez lokalne instytucje, placówki i stowarzyszenia. np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Święto Kociewskiego Ziemniaka – „Bałabun”, Dzień Dziecka, wakacyjny festyn „Żyj Kolorowo”, spotkania świąteczne słuchaczu UTW w Świeciu, członków koła PCK w Świeciu itd.

Mateusz  Pawłowski – solista zespołu wokalnego „PIĘCIOLINIA” Spółdzielczego Ośrodka Kultury „STOKROTKA”.

a) I miejsce – II Wojewódzki Festiwal Piosenki „Młodzi Mistrzowie Sceny” – Bydgoszcz
b) Wyróżnienie – Ogólnopolski Festiwal Piosenki SOLO – TUTI Bydgoszcz
c) Wyróżnienie – II Wojewódzki Festiwal Piosenki „VOKALE – 2016” – Świecie
d) Przeszedł wstępne eliminacje do programu TV Polsat  „IDOL” – zakwalifikował się do II etapu

Julia  Krzyżanowska – solistka zespołu wokalnego „PIĘCIOLINIA” Spółdzielczego Ośrodka Kultury „STOKROTKA”.

a) I miejsce oraz GRAND PRIX – Ogólnopolski Festiwal Piosenki SOLO – TUTI Bydgoszcz
b) Wyróżnienie- Wojewódzki Festiwal Piosenki „Młodzi Mistrzowie Sceny” – Bydgoszcz
c) I miejsce – II Wojewódzki Festiwal Piosenki „VOKALE – 2016” – Świecie
d) Wyróżnienie- Ogólnopolski Festiwal Piosenki Angielskiej EYE – Widuchowa
Aktywnie uczestniczyła w różnych uroczystościach, imprezach okolicznościowych oraz w imprezach plenerowych organizowanych przez lokalne instytucje, placówki i stowarzyszenia np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Święto Kociewskiego Ziemniaka – „Bałabun”, Dzień Dziecka, wakacyjny festyn „Żyj Kolorowo”, spotkania świąteczne słuchaczu UTW w Świeciu, członków koła PCK w Świeciu itd.

Julia Osinska - pochodzi ze Świecia, studentka IV roku grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Prace wykonuje głównie w technice linorytu. Inspiruje się wieloma rzeczami - tym co znajduje wokół siebie. Dąży do doskonalenia warsztatu. Na studiach zajmuje się również grafiką wydawniczą, liternictwem a także szeroko pojętą komunikacją wizualną.

Osiągnięcia:
- zbiorowa wystawa artystyczna Kolektywu Świecka Sztuka ''Trzydzieści/3'' w Chełmnie
- zbiorowa wystawa artystyczna Kolektywu Świecka Sztuka ''Trzydzieści/3'' w Bydgoszczy
- zbiorowa wystawa artystyczna Kolektywu Świecka Sztuka ''Trzydzieści/3'' w Tucholi
- zbiorowa wystawa artystyczna Kolektywu Świecka Sztuka ''Trzydzieści/3'' w Świeciu
- zbiorowa wystawa artystyczna Kolektywu Świecka Sztuka ''Trzydzieści/3'' w Nowem nad Wisłą

Natalia Trochowska - pochodzi ze Świecia i jest absolwentką Liceum Plastycznego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, aktualnie studentka II roku Grafiki Projektowej na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Interesuje się typografią, identyfikacją wizualną oraz ilustracją wydawniczą czym głównie zajmuje się na uczelni. Prywatnie, za pomocą programów graficznych realizuje, ilustracje oparte o rysunkowe projekty. Wykorzystuje elementy fotografii lub wycinanki, głównie jednak szkicuje wieloma narzędziami najczęściej są to ołówek i tusz.
Osiągnięcia:
- zbiorowa wystawa artystyczna Kolektywu Świecka Sztuka ''Trzydzieści/3'' w Chełmnie
- zbiorowa wystawa artystyczna Kolektywu Świecka Sztuka ''Trzydzieści/3'' w Bydgoszczy
- zbiorowa wystawa artystyczna Kolektywu Świecka Sztuka ''Trzydzieści/3'' w Tucholi
- zbiorowa wystawa artystyczna Kolektywu Świecka Sztuka ''Trzydzieści/3'' w Świeciu
- zbiorowa wystawa artystyczna Kolektywu Świecka Sztuka ''Trzydzieści/3'' w Nowem nad Wisłą

Marcin Zaremba – świecianin, student pierwszego roku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu na Wydziale Edukacji Artystycznej. Współtworzy Pracownię Litografii Weksla, która swoją działalność rozpoczęła w lipcu 2013 roku. Głównymi mediami, jakimi się posługuje są techniki grafiki warsztatowej- litografia i linoryt, technika szablonu oraz plakat.

Osiągnięcia:
FESTIWALE/AKCJE:
48 Stunde Neukoelln, Raum/Przestrzeń, Berlin
Generator Malta/Wolno na warsztacie „Festiwal Malta” Poznań
 „Finał Poznań Design Days/Neon Publiczny”, CK Zamek, Poznań
„Neon Publiczny” Poznań Design Days, Poznań
WYSTAWY:
 COCKAIGNE/SCHLARAFFENLAND ”, UP Gallery, 48 Stunde  Neukoelln, Berlin
„Przestrzeń Rzecz Publiczna”, Poznań

„Będzie Brud”, Św. Marcin 61, Poznań
 „Status: Pasożyt” , MONA inner spaces, Poznań
- zbiorowa wystawa artystyczna ''Weksla Pracownia Litografii'' w Poznaniu
- zbiorowa wystawa artystyczna ''Weksla Pracownia Litografii'' w Świeciu
- zbiorowa wystawa artystyczna Kolektywu Świecka Sztuka ''Trzydzieści/3'' w Chełmnie
- zbiorowa wystawa artystyczna Kolektywu Świecka Sztuka ''Trzydzieści/3'' w Bydgoszczy
- zbiorowa wystawa artystyczna Kolektywu Świecka Sztuka ''Trzydzieści/3'' w Tucholi
- zbiorowa wystawa artystyczna Kolektywu Świecka Sztuka ''Trzydzieści/3'' w Świeciu
- zbiorowa wystawa artystyczna Kolektywu Świecka Sztuka ''Trzydzieści/3'' w Nowem nad Wisłą

Michał Pietruszka - rysownik, twórca ilustracji. Ma 24 lata, pochodzi ze Świecia, jest absolwentem tamtejszego Zespołu Szkół Menedżerskich.

- autorska wystawa ilustracji ''Fantastyka'' w Gdańsku
- autorska wystawa ilustracji ''Fantastyka'' w Chełmnie
- autorska wystawa ilustracji ''Fantastyka'' w Świeciu

Paulina Czarnecka - absolwentka Liceum Plastycznego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. W 2014 roku zdała egzamin dyplomowy na ocenę bardzo dobrą, uzyskując tytuł zawodowy plastyk ze specjalnością reklama wizualna. Obecnie studentka trzeciego roku grafiki warsztatowej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu na specjalizacji druk wypukły.

Osiągnięcia:
- relacja z wystawy ''Jasinski&Friend's - 5 PORA ROKU'' w ramach, której pokazywane były prace Pauliny, miała miejsce w programie stacji TVN "Co za tydzień"
- prace pokazywane w przestrzeni publicznej w ramach wystawy zbiorowej na stacji Metro Świętokrzyska w Warszawie
- wystawa zbiorowa ''Jasinski&Friend's - 5 PORA ROKU'' w Galerii Przy Teatrze Narodowym w Warszawie
- wystawa Pracowni Wypukło-druku w Galerii Domu Muz w Toruniu

Natalia Głowala - udział w projekcie „Wirus Black" prezentowanego we Wrocławiu, koordynowanego przez Marka Tomasika,

- Zdobycie II miejsca na konkursie "Zatańcz i Ty", organizowanego w ramach święta tańca, przez Toruńską Agende Kulturalną,
- Wygrana podopiecznego Alexa Dębickiego na Ogólnopolskim turnieju tańca, Groove Contest.
- Otrzymanie certyfikatu ukończenia największego w Europie obozu tanecznego "Fair Play Dance Camp 2016" w Krakowie.
- Wyróżnienie "Hall of Fame" otrzymane na Fair Play Dance Camp 2016, od Paradoxa.
- Dojście do półfinałów podopiecznych, na konkursie tanecznym "Brejkdans" w Piotrkowie Trybunalskim,
- Wygrana projektu "Półkolonie taneczne" w ramach Żyj Kulturą 2016 i realizacja tego projektu,
- 3 maja 2016 wygrany miesięczny slam poetycki w przestrzeni kulturalnej "Od Nowa" w Toruniu i publikacja wiersza na oficjalnej stronie slamu,
Wygrane grup Star Crew i Lost Dreamers na Ogólnopolskim turnieju tańca współczesnego w Bydgoszczy.

Zespół breakdance  STAR CREW - I miejsce Star Crew w Ogólnopolskich zawodach "Freestyle" w Bydgoszczy w kat. (Formacje  brak dance) - Półfinał  Patryka Kozłowskiego na zawodach Brejkdans w Piotrkowie Trybunalskim - I miejsce Alexa Dębickiego na zawodach Groove Contest w Poznaniu w kat. Breakdance Fresh . Instruktorem zespołu jest Natalia Głowala.


ZESPÓŁ BREAK DANCE LOST DREAMERS - II miejsce Lost Dreamers na Ogólnopolskich zawodach "Freestyle" w Bydgoszczy w kat. (mini formacje). Instruktorem zespołu jest Natalia Głowala

Ewelina Moskaluk - brązowa Nutka w w XXV Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca „Majowa Nutka”, Częstochowa 2016', w kategorii wiekowej 20 – 25 lat, wyróżnienie w IX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Miłosnej, Chełmno 2016, czynny udział w artystycznym życiu miasta Świecie. Instruktor Hanna Górska

Tatiana Siwicka,  
Srebrna Półnutka w w XXV Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca „Majowa Nutka”, Częstochowa 2016', w kategorii wiekowej  11 -13 lat, I miejsce w V Regionalnym Młodzieżowym Festiwalu Piosenki „Tęczowy Mikrofon”, Osie 2016', w kategorii wiekowej 10 – 12 lat,
czynny udział w artystycznym życiu miasta Świecie. Instruktor Hanna Górska

Weronika Wróblewska
- Złota Półnutka w w XXV Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca „Majowa Nutka”, Częstochowa 2016', w kategorii wiekowej do 10 lat, czynny udział w artystycznym życiu miasta Świecie. Instruktor Hanna Górska

Weronika Żuk - I miejsce  w V Regionalnym Młodzieżowym Festiwalu Piosenki „Tęczowy Mikrofon”, Osie 2016', w kategorii  wiekowej 6 -9 lat,
Nagroda Specjalna w II Wojewódzkim Festiwalu Piosenki „Vokale 2016'”, w Świeciu. Instruktor Hanna Górska

Oliwia Cwalina
- III miejsce w Regionalnym Młodzieżowym Festiwalu Piosenki „Tęczowy Mikrofon”, Osie 2016', w kategorii 6 -9 lat,
czynny udział w artystycznym życiu miasta Świecie. Instruktor Hanna Górska

Zosia Kalinowska z CDP „Akademia” nagrodzona w XXXI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży pt. „WARSZAWA MOJA STOLICA” organizowanym przez Pałac Młodzieży w Warszawie. Instruktor Hanna Kawecka


Weronika Tomasik wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Piękno i brzydota w szarości” Rawicz. Instruktor Hanna Kawecka


Julia Piechna - Centrum Działań Plastycznych "Akademia" przy Ośrodku Kultury, Świecie zdobyła wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży „Do czego MORZE służyć może?”. Instruktor Hanna Kawecka


Wojtek Michalski- zdobył wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

​„POZYTYWKA’’ - czyli wszystko to, co sprawia że jestem szczęśliwy” pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka współfinansowanego przez Miasto Rybnik.  Instruktor Hanna Kawecka

Anna Maria Putkowska
- Laureat XX Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży 2017 roku- nagroda.

Zaangażowanie na rzecz pracowni Otwarta Strefa Twórcza w Grucznie. Instruktor Łukasz Lewandowski.

Tomasz Szymon Dzbanuszek - laureat wielu konkursów, w tym nagroda w XX Międzynarodowym Biennale Grafiki i Młodzieży w Toruniu. Instruktor Łukasz Lewandowski.                  

Oliwia Ledzińska - zestaw prac Oliwii przyczynił się do przyznania nagrody specjalnej Marszałka Województwa Pracowni Otwarta Strefa Twórcza w Grucznie podczas XX Międzynarodowego Biennale Grafiki i Młodzieży w Toruniu. Instruktor Łukasz Lewandowski.                         

Helena Nawrocka - zestaw prac Heleny Nawrockiej został doceniony podczas XX Międzynarodowego Biennale Grafiki. Instruktor Łukasz Lewandowski.

ZESPÓŁ TANECZNY „MALACHIT" - III miejsce Ogólnopolski Festiwal Tańca „Bydgoszcz Żyje Tańcem” IV Bydgoszcz Dance Cup,  II miejsce Malachit (kat.DISCO), IV miejsce ( kat. inne formy) Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego Piotrków Kujawski, IV miejsce Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego „SOLO – DUET“.  Instruktor Monika Tom.


ZESPÓŁ TANECZNY SHOW - I miejsce Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego "Solo – Duet", II miejsce Ogólnopolski Festiwal Tańca „Bydgoszcz Żyje Tańcem”  Bydgoszcz Dance Cup,  II miejsce Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego Piotrków Kujawski. Instruktor Monika Tom.


ZESPÓŁ TANECZNY SZMARAGD - I miejsce Ogólnopolski Festiwal Tańca „Bydgoszcz Żyje Tańcem”  Bydgoszcz Dance Cup, II miejsce Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego "Solo – Duet". Instruktor Monika Tom.

Oprac. (ap)
Fot. Andrzej Bartniak

24.03.2017