Zapraszamy na 1 OBIEGÓWKĘ - GRĘ TERENOWĄ

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590; +48 222 500 115 - całodobowa infolinia Inspekcji Sanitarnej

Zapraszamy na 1 OBIEGÓWKĘ - GRĘ TERENOWĄ

22 lutego 2021
Zapraszamy na 1 OBIEGÓWKĘ - GRĘ TERENOWĄ

Zapraszamy na 1 OBIEGÓWKĘ - GRĘ TERENOWĄ, podczas której uczestnicy będą musieli zmierzyć się z zagadkami o tematyce sportowej.

27.02.2021r. godz: 10:00-13:00

Startujemy z nowym projektem pt.: „Obiegówka”, która ma charakter terenowej zabawy sportowo-edukacyjnej. Jej celem jest rozwijanie sprawności fizycznej poprzez bieganie/spacerowanie po mieście, naukę współpracy oraz przyjęcie otwartej postawy na podejmowanie
i rozwiązywanie wytyczonych zadań.

Gra organizowana jest przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu. Odbędzie się na terenie miasta Świecie.
Gra jest bezpłatna i otwarta dla wszystkich osób zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych.

W grze mogą wziąć udział wyłącznie drużyny 2-osobowe. Do 25.02.2021r. należy zgłosić drużynę do udziału w zabawie.

NAGRODY:
gadżety dla wszystkich uczestników
dla najlepszych 3 par - nagrody rzeczowe
1 miejsce: 2 x głośniki JBL FLIP 5
2 miejsce: 2 x słuchawki nauszne bezprzewodowe JBL TUNE 500
3 miejsce: 2 x słuchawki dokanałowe JBL TUNE 110
ponadto inne nagrody rzeczowe rozlosowane wśród uczestników gry 

PRZEBIEG GRY:
✓ Każda z drużyn będzie startowała o innej godzinie
✓ Każda drużyna otrzyma na starcie: instrukcję gry, mapę, kartę odpowiedzi, brudnopis oraz długopisy niezbędne do wykonania zadań.
✓ Na przebycie trasy każda z drużyn ma 150 minut
✓ Zadaniem uczestników gry jest wykonanie wszystkich zadań umieszczonych na trasie 
✓ Całą trasę drużyny muszą pokonać razem, bez rozdzielania się - WYŁĄCZNIE PIESZO
✓ O klasyfikacji końcowej decyduje czas pokonania trasy.

 

Regulamin: https://sportwswieciu.pl/files/17577/Regulamin_Obiegowka_gra_terenowa_2021.pdf

I obiegówka