Zamek zmieni się nie do poznania

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590; +48 222 500 115 - całodobowa infolinia Inspekcji Sanitarnej

Zamek zmieni się nie do poznania

04 stycznia 2017

Do połowy roku powstanie projekt częściowej odbudowy świeckiego zamku.

Projekt będzie obejmował odbudowę skrzydła północnego, na którym - podobnie, jak na częściowo zachowanej drugiej wieży - pojawi się spadzisty dach wykonany z tzw. dachówki mniszki, używanej w średniowieczu.

Wewnątrz zostanie odbudowana dawna kaplica i kapitularz (tam, gdzie obecnie znajduje się instalacja Marka Tomasika, wykonana z części komputerów). Nad kapitularzem powstanie jeszcze jedna sala.    

- Planujemy, by w dawnej kaplicy odbywały się wystawy, w kapitularzu ulokowałaby się Izba Regionalna, a sala powyżej byłaby wynajmowana na konferencje i szkolenia - wyjaśnia Wiesław Ratkowski, kierownik Wydziału Budownictwa i Architektury Urzędu Miejskiego w Świeciu.

Projekt obejmuje również przemurowanie i wzmocnienie sklepienia piwnicy w skrzydle wschodnim oraz ustawienie sceny na koncerty.

Oprócz tego zostałyby też odbudowane wieże południowo-zachodnia i południowo-wschodnia w narożnikach dziedzińca oraz otaczające go mury. Wieże służyłyby jako punkty widokowe.

Projekt będzie również zawierał kosztorys inwestorski, określający wartość przedsięwzięcia.

- Mając ten dokument będziemy mogli ubiegać się jesienią o dofinansowanie unijne. Chcielibyśmy zdobyć z tego źródła około 3 mln zł – mówi Wiesław Ratkowski.

Gmina szacuje, że całość prac - planowanych na lata 2018-2020 - będzie kosztowała około 8 mln zł. Ta kwota obejmuje też renowację zamkowych murów i budowę parkingu, czyli inwestycje, które już trwają. Rzeczywista wartość będzie jednak znana dopiero po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawcę.   

Projekt opracuje do 30 czerwca za 150 tys. zł toruńska firma Snug.

(ap)
Fot. Andrzej Bartniak

4.01.2017