Z wizytą na placu budowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Z wizytą na placu budowy

25 marca 2015

Na pływalni w Przechowie położono już dach. Tradycyjnej wiechy wprawdzie nie było, ale była za to wizyta władz gminy w nowo budowanym obiekcie.

Na basenie położono blachy dachowe, które potem będą ocieplane. Jednocześnie trwają prace związane z rozprowadzaniem kanałów wentylacyjnych, rur wodno-kanalizacyjnych i sieci elektrycznej. Całość prac, łącznie z odbiorem technicznym obiektu, potrwa do końca 2015 r.

Powierzchnia basenu zwiększy się z 1260 do 2700 m kw. (powierzchnia użytkowa wyniesie 1660 m). Wewnątrz, oprócz głównej niecki, będzie także basen do nauki pływania oraz szereg atrakcji wodnych: rwąca rzeka, dysze do masażu, jacuzzi i gejzery.

Jednym z atutów pływalni będzie dwupoziomowa zjeżdżalnia – jedna o długości 40 m i druga 75 m. Nie zabraknie również bufetu, salki fitness, gabinetu masażu i trybun widowni.

W wizytacji inwestycji uczestniczyli burmistrz Tadeusz Pogoda, wiceburmistrz Krzysztof Kułakowski, przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Wójcik oraz Ryszard Sadowski, kierownik Wydziału Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Świeciu. Gości oprowadzał Andrzej Wosik, prezes bydgoskiej firmy Ebud, która wygrała przetarg.

- Jesteśmy zadowoleni z postępu prac. Na początku przyszłego roku nowoczesny i funkcjonalny obiekt będzie już służył mieszkańcom – mówi kierownik Ryszard Sadowski.

(ap)

25.03.2015