Wolność kocham i rozumiem

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Wolność kocham i rozumiem

05 listopada 2018

100-lecie odzyskania niepodległości -
obchody w Świeciu

„Wolność kocham i rozumiem”
8-21 listopada 2018

8-9 listopada

 • 9:00-16:00 „Od I rozbioru do zaślubin z morzem” – zajęcia edukacyjne dla szkół, Izba Regionalna Ziemi Świeckiej - więcej

10 listopada

 • 18:00 „Świecie wczoraj, Świecie dzisiaj” – otwarcie wystawy zbiorów A. Modlińskiego i fotografii Sz. Wacławika, Galeria OKNO

 • 19:00 „Rock w rok 100-lecia Niepodległej” – koncert zespołu „Latający Most”, Kameralna Przestrzeń Widowiskowa OKSiR - więcej

11 listopada

 • 10.00 Msza Święta w intencji Ojczyzny, kościół św. Andrzeja Boboli w Świeciu 

 • 11.00 Składanie kwiatów na mogile poległych żołnierzy w wojnie 1920 roku przy kościelnym cmentarzu
  Przemarsz na Duży Rynek (ul. Gimnazjalna, Klasztorna). Uroczysty pochód poprowadzi Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Świecie” wraz z pocztami sztandarowymi, delegacjami i mieszkańcami.

 • 11.30 Uroczystości patriotyczne na Dużym Rynku
 • 12:30 Otwarcie wystawy Instytutu Pamięci Narodowej (Biuro Edukacji Narodowej Bydgoszcz-Gdańsk) pt. „Należy stworzyć niepodległe państwo polskie (…) z wolnym dostępem do morza. Powrót Pomorza i Kujaw do Polski 1918-1920”, Izba Regionalna Ziemi Świeckiej - więcej
 • 13:00 Bieg Niepodległości realizowany w ramach programu „Żyj Sportem”, Duży Rynek - więcej

 • 18:00 Recital Tomasza Stockingera „Już nie zapomnisz mnie”, sala widowiskowa OKSiR, zaproszenia do odbioru w OKSiR - więcej

13-14 listopada

 • 9:00-15:00 Warsztaty filmowe „Świecie po nowemu” – gimnazja oraz licea, Kameralna Przestrzeń Widowiskowa

16 listopada

 • 12:00 Poranek muzyczny „Jeszcze Polska nie zginęła”, sala widowiskowa OKSiR, zaproszenia do odbioru w OKSiR - więcej

20-21 listopada

 • wtorek 12:00-18:00, środa 10:00-16:00
  Mobilne Muzeum Multimedialne przygotowane z inicjatywy Prezydenta RP Andrzeja Dudy z okazji Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, Duży Rynek - więcej

Pobierz plakat z programem - do druku (B1), do internetu

Znak stulecia niepodległości - okolicznościowy znak graficzny Prezydenta RP: