W ferie dzieci nie będą się nudzić

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

W ferie dzieci nie będą się nudzić

11 stycznia 2019

Ferie zimowe w naszym województwie rozpoczynają się dość szybko, bo już 14. stycznia i potrwają jak co roku przez dwa tygodnie. Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu zaplanował na ten czas dla dzieci ze szkół podstawowych szereg atrakcji.

Pierwszy tydzień ferii upłynie pod znakiem zabawy z dmuchańcami, które będą ustawione w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Świeciu, przy ul. Ogrodowej.

- Do dyspozycji będzie osiem atrakcji o różnym stopniu trudności. Stworzony zostanie harmonogram godzin dla przedszkoli i szkół podstawowych, ale i tak każdy rodzic będzie mógł bezpłatnie przyjść i skorzystać ze swoim dzieckiem, jeżeli jest w wieku ucznia szkoły podstawowej – mówi Zbigniew Iwański, zastępca dyrektora ds. sportu OKSiR.

Nie ma więc obaw, że jeśli uczeń szkoły X przyjdzie w terminie przeznaczonym dla szkoły Y, to zostanie wyproszony. Harmonogram ma przde wszystkim zapobiec temu, że w tym samym czasie z dmuchańców będą korzystać np. 13-letni uczniowie szkoły podstawowej i 4-letnie przedszkolaki, bo wtedy nietrudno o „kolizję”.

Wybierając się na dmuchańce, rodzice powinni pamiętać, aby zaopatrzyć swoje pociechy w lekkie obuwie na zmianę.

W tym terminie animacje przeniosą się do Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu. Każdego dnia od 10 do 13 dzieci będą mogły wziąć udział w grach i zabawach oraz poznać tajniki wielu dyscyplin sportu pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.

- Przewidzieliśmy między innymi zajęcia z podstaw karate, zapasów, boksu, badmintona, aerobiku i kilku innych dyscyplin. Dzieci będą miały również możliwość gry w kręgle. Wszystko pod okiem doświadczonych instruktorów. Zajęcia są tak zaplanowane, że każdego dnia przeprowadzonych zostanie kilka bloków tematycznych, więc na pewno nikt się nie będzie nudził – dodaje Zbigniew Iwański.

Każdy rodzic będzie więc miał możliwość pozostawienia swojej pociechy na te trzy godziny pod okiem wykwalifikowanych animatorów. Nie trzeba przy tym specjalnie się zapisywać, wystarczy przyjść z dzieckiem od początku zajęć, których początek w hali przewidziany jest każdego dnia na godzinę 10.00.