Uwaga, wywóz odpadów odbędzie się 10 listopada!

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Uwaga, wywóz odpadów odbędzie się 10 listopada!

29 października 2018

W związku z ustanowieniem 12 listopada dniem wolnym od pracy, Urząd Miejski w Świeciu informuje, że na posesjach:

- wielolokalowych, obszar I: Al. Jana Pawła II, Browarowa, Hallera, Kościuszki, Krasickiego, Krausego, Krótka, Laskowicka, Moniuszki, Piłsudskiego, Sienkiewicza, Wojska Polskiego, Wyszyńskiego,  Polna, Południowa, Młyńska, Ogrodowa, Wincentego, CZAPLE, GRUCZNO, KOZŁOWO, POLSKI KONOPAT, SARTOWICE, SKARSZEWO, SULNOWO, SULNÓWKO, TERESPOL, WIĄG

- jednolokalowych, obszar XV: ul. Hallera

odbiór odpadów przesunięty zostaje na 10 listopada 2018 r. (sobota).

Odbiór odpadów rozpocznie się od wczesnych godzin porannych.