Tego jeszcze nie było! Linoskoczkowie przejdą na wieżę zamku!

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Tego jeszcze nie było! Linoskoczkowie przejdą na wieżę zamku!

13 czerwca 2018

Gmina Świecie zafunduje mieszkańcom dreszczyk emocji podczas pikniku rodzinnego w niedzielę 17 czerwca. Trzej linoskoczkowie przejdą około 100 m po specjalnej taśmie wiszącej 35 m nad ziemią.

- Taśma będzie rozciągnięta między wieżą zamku a dźwigiem ustawionym na  starorzeczu, w miejscu, gdzie kiedyś znajdowało się boisko. To teren, który przed wiekami znajdował się pod wodami Wisły. Dopiero po uregulowaniu, zaczęła ona biec w obecnym korycie - wyjaśnia Leszek Żurek, sekretarz gminy Świecie.

To informacja o tyle istotna, że pokaz odbędzie się w ramach projektu „Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę”. Wda i Wisła, między którymi znajduje się świecki zamek, będą pełniły rolę obydwu rzek wspomnianych w hymnie Polski.

Pokaz i warsztaty z chodzenia po linie zaplanowano w niedzielę w godz. 15.30-17.30 podczas „Pikniku rodzinnego z Niepodległą” z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i 20-lecia powiatu świeckiego. Organizatorem jest starostwo, a współorganizatorem gmina Świecie. Poniżej program imprezy.

Niedziela, 17 czerwca

10.30 sadzenie Dębów Niepodległości w parku miejskim przy OKSiR w Świeciu
11.00 złożenie kwiatów pod pomnikiem przy kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Świeciu
12.00 uroczysta msza w kościele p.w. Andrzeja Boboli
13.30 przemarsz na plac przy zamku w Świeciu
14.30 wystąpienia, wręczanie pamiątkowych statuetek

od 15.30 część artystyczna:

 • pokaz linoskoczków i warsztaty dla uczestników pikniku
 • pokazy ułańskie
 • koncert Stowarzyszenia Orkiestra Dęta Świecie
 • koncert chóru Parati Semper
 • występ zespołu Świeckie Gzuby
 • pokazy taneczne OKSiR
 • jak to w Nowem dawniej bywało - atrakcje historyczne

Na gości czeka także:

 • otwarty zamek
 • dmuchany plac zabaw
 • Plenerowy Dom Kultury
 • grochówka
 • regionalne przysmaki
 • grill

19.00 atrakcja wieczoru - koncert zespołu Żuki

źródło: www.extraswiecie.pl