Strategia Rozwoju Oświaty Gminy Świecie na lata 2020-2029. Wypełnij ankietę!

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590

Strategia Rozwoju Oświaty Gminy Świecie na lata 2020-2029. Wypełnij ankietę!

07 lutego 2020

W trosce o dobro młodego pokolenia uczących się mieszkańców gminy, Burmistrz Świecia podjął decyzję o przystąpieniu do opracowania Strategii Rozwoju Oświaty gminy Świecie na lata 2020-2029.

Świat wokół nas zmienia się pod względem technologicznym, społecznym, gospodarczym i kulturowym. Edukacja młodego pokolenia musi na te zmiany odpowiadać zarówno pod względem zagrożeń jak wielkich możliwości jakie niesie dokonujący się rozwój. W trosce o dobro młodego pokolenia uczących się mieszkańców gminy Świecie, Burmistrz Świecia, uwzględniając głosy różnych środowisk, podjął decyzję o przystąpieniu do opracowania Strategii Rozwoju Oświaty gminy Świecie na lata 2020 -2029. Dokument ten będzie określał priorytety rozwojowe Oświaty w naszej Gminie.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wypełnienia anonimowej ankiety na temat stanu oświaty w naszej Gminie. Jej wyniki pomogą nam rozpoznać potrzeby i oczekiwania społeczne dotyczące edukacji oraz na identyfikację poziomu satysfakcji z funkcjonowania systemu oświaty w naszej Gminie.

Ankiety można składać do 21 lutego 2020 r.

 • wydrukowaną i wypełnioną ankietę (do pobrania jako PDF) prosimy dostarczyć do Biura Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Świeciu;
 • ankietę interaktywną (do pobrania jako Word) prosimy wypełnić i przesłać na adres e-mail: fura [at] swiecie.eu