Reklama terenów inwestycyjnych na wielką skalę

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590

Reklama terenów inwestycyjnych na wielką skalę

22 lipca 2020

Ruszyła kampania reklamowa terenów inwestycyjnych Vistula Park. Jej głównym elementem są megaboardy, które pojawiły się m.in. przy autostradzie A1 oraz drogach krajowych w kierunku Bydgoszczy i Torunia.

Przesłanie, które niosą ogromnych rozmiarów banery, jest bardzo czytelne. To zachęta do inwestowania w gminie Świecie, która stworzyła przedsiębiorcom doskonałe warunki do ulokowania firmy np. na terenie Vistula Park II w Sulnowie.

- W sumie zaplanowaliśmy ustawienie siedmiu megaboardów - wyjaśnia Paweł Knapik, zastępca burmistrza Świecia. - Największy z nich można zobaczyć przy autostradzie A1. On też, ze względu na koszty ustawienia i wykonania, będzie stał najdłużej, przez trzy miesiące.

Pozostałe, nieco mniejsze, choć też mające po kilkadziesiąt metrów kwadratowych, ustawiono już lub stanie się to niebawem przy drogach w kierunku Bydgoszczy (droga krajowa nr 5), Torunia (trasa nr 91) i Tucholi (droga nr 240).

- O inwestorów chcemy też zabiegać reklamą wizualną w Bydgoszczy, Toruniu, Tucholi i Chełmnie. Jak widać, koncentrujemy się na naszym województwie, gdzie Świecie jest już znane, tylko chodzi o to, aby przekonać odpowiednie osoby do tego, że oferujemy naprawdę doskonałe warunki do rozwoju firmy - argumentuje Paweł Knapik.

W sumie trzymiesięczna kampania reklamowa ma kosztować 133 tys. zł, z czego gmina Świecie z własnego budżetu wyłoży tylko 20 tys. zł. Reszta to dotacja unijna pozyskana na działania promocyjne.