Przerwa w dostawie wody

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Przerwa w dostawie wody

08 listopada 2018
Przerwa w dostawie wody

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu informuje, że w związku z pracami związanymi z usunięciem awarii na sieci wodociągowej w Świeciu ul. Wojska Polskiego/Wodna dnia 08.11.2018 w godzinach od 21:00 do godziny 5:00 dnia 09.11.2018 nastąpi przerwa w dostawie wody do nieruchomości zlokalizowanych w miejscowości Świecie:

ul. Wojska Polskiego od nr 1 do wjazdu na ul. Wodną,
ul. Chełmińska, ul. Tucholska, ul. Bydgoska,
ul. Akacjowa, Bzowa, Dębowa, Fabryczna, Flisacka, Górnowicza, Górskiego, Jaśminowa, Kamienna, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Kusocińskiego, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Łąkowa, Malinowskiego, Malinowa, Modrakowa, Modrzewiowa, Przemysłowa, Rajdowa, Rutkiewicz Różana, Rzeczna, Słoneczna Spacerowa, Spławna, Sportowa, Teligi, Tenisowa, Topolowa, Ślusarskiego, Wioślarska, Wiśniowa, Wodna (od ulicy Witosa do ul Wojska Polskiego w Przechowie), Kozłowo.

Prosimy o nabranie niezbędnego zapasu wody.
Czas wznowienia dostawy wody, z uwagi na możliwość wystąpienia utrudnień w przeprowadzaniu podjętych działań, może ulec zmianie.
Prowadzone prace mogą wpłynąć na chwilowe pogorszenie jakości dostarczanej wody.