Pospaceruj po basenie

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Pospaceruj po basenie

11 marca 2016

Uczniowie Zespołu Szkół Menedżerskich przygotowali wirtualny spacer po Parku Wodnym w Świeciu. Zobacz!

Wykonanie i obróbka zdjęć oraz przygotowanie prezentacji trwały niespełna miesiąc. Twórcami spaceru są uczniowie pierwszej klasy Technikum Informatycznego Zespołu Szkół Menedżerskich w Świeciu.

- Koordynatorem projektu jest Michał Tuszyński, który prowadzi dodatkowe zajęcia z grafiki komputerowej – wyjaśnia Przemysław Krzyżanowski, dyrektor ZSM. - Zaproponował kierownikowi basenu stworzenie bezpłatnej prezentacji. Pomysł się spodobał, a korzyść z tego odnieśli zarówno uczniowie, bo nauczyli się czegoś nowego, jak i Park Wodny, bo zyskał fajny materiał promocyjny.

Na zdjęciu uczniowie pracujący przy projekcie (od lewej): Mateusz Pałys, Michał Lewandowski, Kamil Kiełpiński, Wojciech Chudecki.

Wirtualny spacer po Parku Wodnym można odbyć tutaj.

(ap)
Fot. Andrzej Bartniak

11.03.2016