Posadź drzewo i pomóż złagodzić zmiany klimatu!

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590

Posadź drzewo i pomóż złagodzić zmiany klimatu!

17 października 2019

Gmina Świecie weźmie udział w tegorocznej akcji Grupy Mondi #EuropeanPaperBagDay  „Posadź drzewo i pomóż złagodzić zmiany klimatu!”. W ramach współpracy dnia 18 października  2019r., Gmina posadzi przekazane przez Mondi Świecie S.A. sadzonki drzew.  Ten doroczny dzień i strona www.paperbagday.eu są dedykowane podnoszeniu świadomości na temat toreb papierowych jako zrównoważonego i efektywnego opakowania obecnie i w przyszłości. W 2019 roku  obchodzimy  2-gi  Europejski  Dzień  Torby  Papierowej. Jest  to  inicjatywa  platformy  „The Paper Bag“,  która skupia wiodących europejskich producentów papieru kraft i worków papierowych. Jako producent opakowań i papieru oraz członek platformy, Mondi także  bierze  udział  w  tych  obchodach. Mondi Świecie S.A., przygotowało dedykowaną kampanię w mediach społecznościowych w celu promocji tego specjalnego dnia. Prosimy o obejrzenie filmu na stronie https://www.paperbagday.eu/paper-bags/ i poznanie dziewięciu zaskakujących faktów o torbach papierowych oraz ich znaczącym wkładzie w łagodzenie zmian klimatu.
Naturalny i odnawialny zasób
•    drewnopochodne
•    stale-rosnący surowiec

Z lasów o zrównoważonej gospodarce leśnej
•    ciągłe sadzenie drzew: w ciągu ostatnich 25 lat powierzchnia leśna zwiększyła się o 17,5 miliona ha. To prawie połowa obszaru Włoch.
•    utrzymuje bioróżnorodność i ekosystemy
•    stanowi naturalne środowisko dla fauny i flory, zapewnia tereny rekreacyjne oraz miejsca pracy  

Efektywne wobec zmian klimatu  
•    drzewa działają jak zielone płuca
•    średnio-roczna sekwestracja węgla w europejskich lasach rekompensuje emisje generowane przez kraj taki jak Niemcy
•    CO2  magazynowany w włóknie drzewnym pozostaje w torbach papierowych

W 100% biodegradowalne
•    ulegają rozkładowi w ciągu 2-5 miesięcy
•    bez szkody dla środowiska

W 100% nadające się do recyclingu   
•    wskaźnik recyclingu w Europie na poziomie 72,3 %
•    recycling zmniejsza emisje
•    przyczynia się do łagodzenia zmian klimatu

Torby papierowe mają znaczący wkład w walce ze zmianami klimatu.
Pomagają zmniejszać ilość odpadów plastikowych
•    alternatywa dla reklamówek
•    brak śmieci plastikowych
•    brak mikrodrobin plastiku

Niezawodny towarzysz zakupów
•    nośność do 12 kg
•    jednolite standardy testów wskazują na nośność i objętość torby
•    są wielokrotnego użytku

Demonstrują zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska
•    zgodne ze zrównoważonym stylem życia konsumenta
•    wyrażają zaangażowanie marki na rzecz ochrony środowiska

Atrakcyjne dla konsumentów
•    80% uważa, że nadruk marki na papierze jest bardziej przyjemny i atrakcyjny
•    86% raczej wybrałoby torby papierowe