Parkiet w Hali Widowiskowo-Sportowej będzie jak nowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Parkiet w Hali Widowiskowo-Sportowej będzie jak nowy

12 lipca 2018

Po ponad dziesięciu latach intensywnej eksploatacji w Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu dojdzie do gruntownej konserwacji parkietu, polegającej na cyklinowaniu całej powierzchni i położeniu nowych warstw lakieru i farby.

Część parkietu była już lakierowana kilka lat temu podczas malowania boiska do siatkówki, ale jeszcze nigdy nie dokonywano prac na taką skalę na całej powierzchni podłogi sportowej, tj. 1350 m kw. Na zapytanie ofertowe spółki Vistula-Park Świecie, zarządzającej obiektem, zgłosiło się 9 firm. Wybrano ofertę firmy Albatros z Elbląga, która całość prac wyceniła na 50 tys. zł.

Co zostanie dokładnie zrobione?

- Przed przystąpieniem do cyklinowania, dokonaliśmy naprawy ponad trzydziestu punktów pod powierzchnią podłogi sportowej. Chodzi o efekt złego, nierównomiernego odbicia piłki, spowodowanego punktowymi uszkodzeniami legarów pod panelami. To szczególnie uciążliwe podczas gry w koszykówkę – mówi Tomasz Keller, prezes Vistula-Park Świecie.

Po naprawach klinów przytrzymujących ruszt i ponownym położeniu paneli dopiero można było przystąpić do właściwych prac konserwatorskich.

Parkiet hali zostanie zeszlifowany do gołej deski. Znikną wszystkie rysy, nierówności i delikatnie wystające w niektórych fragmentach kawałki paneli. Następnie zostanie położona warstwa podkładowa. Po tym etapie zostaną odmalowane wszystkie linie do gier, pole siatkówki oraz herb miasta na środku, co przykryją dwie warstwy lakieru.

- W zapytaniu ofertowym zwróciliśmy szczególną uwagę na rodzaj lakieru, aby był dopasowany do obiektów użyteczności publicznej o wysokim stopniu eksploatacji oraz spełniał wszystkie normy i atesty – zaznacza prezes. – Uważamy, że po prawie jedenastu latach intensywnego użytkowania, dokonanie takiej konserwacji jest niezbędne, aby przedłużyć żywotność podłogi sportowej i móc ją wykorzystywać przez co najmniej kolejnych 11 lat.

Prace potrwają do końca lipca (od sierpnia obóz przygotowawczy rozpoczynają siatkarki Jokera Świecie).

żródło: Hala Widowiskowo-Sportowa w Świeciu