Nie będzie już problemów z wodą w Sulnowie, Czaplach i Skarszewie

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590

Nie będzie już problemów z wodą w Sulnowie, Czaplach i Skarszewie

26 listopada 2019

Rozstrzygnięto przetarg na budowę pompowni wody na ulicy Bednarza w Świeciu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Hydro-Partner z Leszna. Inwestycja umożliwi utrzymanie stałego ciśnienia nawet w okresach wzmożonego poboru wody w okresie letnim.

Hydro-Partner złożył ofertę na kwotę 588,8 tys. zł brutto.

- Jeśli tylko aura na to pozwoli, prace ruszą jeszcze w tym roku - tłumaczy Andrzej Kozłowski, prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świeciu. - W zasadzie będzie to zupełnie nowa podziemna stacja. Zniknie zatem stojący tam obecnie kontener.

To dobra wiadomość dla mieszkańców rozrastającego się w błyskawicznym tempie Sulnowa, a także Czapel i Skarszewa W okresie letnim dość regularnie pojawiały się sygnały o niedostatecznym ciśnieniu wody, które  szczególnie odczuwali mieszkający na krańcach sieci wodociągowej.

Sytuację udało się nieco poprawić po wprowadzeniu zakazu podlewania w ciągu dnia. Problem jednak pozostał. Gmina Świecie poważnie jednak potraktowała sprawę niedoborów sygnalizowanych zarówno przez mieszkańców, jak i przedsiębiorców, a w szczególności właścicieli spółki Bart.

To nie koniec inwestycji wodociągowych prowadzonych z myślą o tej części gminy. Prawdopodobnie wiosną zostaną wymienione rury od obwodnicy do ul. Chabrowej. Ich przekrój zwiększy się ze 160 do 225 mm. To, wraz z nowa pompownią, na dłuższy czas rozwiąże problem zaopatrzenia w wodę Sulnowa i okolic.