Narodowe Święto Niepodległości

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590

Narodowe Święto Niepodległości

03 listopada 2019

Burmistrz Świecia zaprasza 11 listopada mieszkańców i poczty sztandarowe do wzięcia udziału w uroczystych obchodach 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

10.00 msza święta w intencji Ojczyzny w kościele św. Andrzeja Boboli w Świeciu z udziałem pocztów sztandarowych i orkiestry dętej.

11.00 składanie kwiatów na mogile poległych żołnierzy w wojnie 1920 roku przy kościelnym cmentarzu, przemarsz na Duży Rynek (ul. Gimnazjalna, Klasztorna); uroczysty pochód poprowadzi świecka orkiestra dęta wraz z pocztami sztandarowymi, delegacjami i mieszkańcy.

11.30 uroczystości patriotyczne na Dużym Rynku:
- hymn państwowy,
- przemówienie burmistrza Świecia
- składanie wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem na Dużym Rynku,
- utwory patriotyczne w wykonaniu świeckiej orkiestry dętej.

Po zakończeniu uroczystości na Dużym Rynku odbędzie się wernisaż wystawy „Tak powstała Niepodległa” w Izbie Regionalnej Ziemi Świeckiej.