Można starać się o fundusze na zamek

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Można starać się o fundusze na zamek

11 października 2018

Urząd Marszałkowski zaakceptował Lokalny Program Rewitalizacji gminy Świecie ze szczególnym uwzględnieniem zamku.

- Bez tego pozwolenia nie można podejmować żadnych działań związanych z rewitalizacją. Dopiero po jego uzyskaniu możemy starać się o dokumenty niezbędne do rozpoczęcia prac – wyjaśnia Justyna Brzoskowska, kierownik wydziału gospodarki i rozwoju Urzędu Miejskiego w Świeciu. – Przygotowanie LPR zajęło nam trzy lata, bo to bardzo skomplikowane i drobiazgowe opracowanie. Tym bardziej się cieszymy, że trud wielu osób został uwieńczony sukcesem.

Gmina chce pozyskać ok. 5 mln zł dofinansowania na rewitalizację zamku. Łączny koszt ma wynieść ok. 10 mln. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to prace zaczną się w 2019 r. i potrwają dwa, trzy lata.Zakładają one m.in. budowę spadzistego dachu wyłożonego dachówką, przez co  zyska wygląd taki, jak w średniowieczu. Spiczasty dach pojawi się też na wieży północno-wschodniej. Wewnątrz powstanie piętro (tam, gdzie obecnie znajduje się rodzaj półpiętra, gdzie urządza się wystawy i rzeźba Marka Tomasika, która zostanie usunięta). Wyżej, na poddaszu, będzie sala konferencyjna.

- Zarówno na parterze, gdzie ulokowałaby się izba regionalna, jak i na piętrze, gdzie mogłaby powstać sala wystawowa i koncertowa, chcemy odtworzyć tradycyjne sklepienie gotyckie. Wzmocnimy też sklepienia piwnic – zapowiada Wiesław Ratkowski, kierownik wydziału budownictwa i architektury.

Na dwóch częściowo ocalałych wieżach w narożnikach dziedzińca powstaną tarasy widokowe. Trzeba też będzie wzmocnić fragment wału między kempingiem a zamkiem, żeby w razie pojawienia się ognia, mogły tamtędy przejechać bez przeszkód samochody straży pożarnej.