Mieszkańcy przedstawili swoje propozycje. Do podziału jest milion złotych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Mieszkańcy przedstawili swoje propozycje. Do podziału jest milion złotych

10 sierpnia 2018

Od 2 do 31 lipca mieszkańcy mogli składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego Gminy Świecie.

Budżet obywatelski wynosi 1 mln zł, z czego 700 tys. zł przeznaczono na przedsięwzięcia w mieście i 300 tys. zł na wsi. Wartość jednego zgłoszonego projektu nie może przekroczyć 350 tys. zł w mieście i 150 tys. zł na wsi.

W sumie złożono aż 34 wnioski. Wszystkie spełniają wymogi formalne.

- Teraz podane w nich koszty inwestycji ocenią poszczególne wydziały urzędu miejskiego i jednostki organizacyjne –wyjaśnia Leszek Żurek, sekretarz gminy Świecie.

Około 20 sierpnia zbierze się komisja złożona z radnych i szefów wydziałów, która zapozna się z wnioskami i dołączonymi do nich opiniami na temat kosztów. Od 17 do 21 września mieszkańcy będą głosować na projekty, które pozytywnie przeszły weryfikację. Będzie to można zrobić przez internet lub za pomocą papierowych formularzy.

Wyniki poznamy do 5 października. Te projekty, które zdobędą najwięcej głosów, zostaną skierowane do realizacji w 2019 r.

Wnioski dotyczą m.in. powstania placu zabaw na Miasteczku, trasy rowerowej i wioski linowej w Przechowie, budowy tężni solankowej i rozbudowy kortów tenisowych na stadionie Wdy, ale także wybiegu dla psów, kursu samoobrony dla kobiet, czy kupna instrumentów i strojów dla świeckiej orkiestry dętej.