Gmina Świecie na targach w Monachium [zdjęcia]

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590

Gmina Świecie na targach w Monachium [zdjęcia]

10 października 2019
Gmina Świecie na targach w Monachium

EXPO REAL w Monachium to jedne z największych targów europejskich, nic więc dziwnego, że przyciągają rzesze odwiedzających, głównie przedstawicieli biznesu z całego Świata.  Gmina Świecie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu i niewielką grupą innych samorządów promuje swoje walory inwestycyjne  oraz poszukuje potencjalnych partnerów biznesowych promując nie tylko miasto, ale przede wszystkim tereny inwestycyjne Vistula Park. Tegoroczne targi odbywają się w terminie 07-09 października 2019 r.

Tego rodzaju promocję gospodarczą umożliwia projekt „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych”, do którego Gmina przystąpiła wraz z gminą: Aleksandrów Kujawski, Brześć Kujawski, Chełmża, Choceń, Kowal, Płużnica oraz gminą Szubin.

Dzięki udziałowi w ww. projekcie miasta i gminy województwa kujawsko-pomorskiego staną się bardziej rozpoznawalne w kraju i na kontynencie jako miejsce, w którym warto inwestować i lokować biznes.

Na targach wyświetlane są filmy związane z naszymi terenami inwestycyjnymi, a przedstawiciel Gminy - pracownik Wydziału Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej UM w Świeciu rozdaje prospekty inwestycyjne i prowadzi indywidualne rozmowy z firmami, które wyrażają zainteresowanie naszym regionem. Targi te stanowią dla Gminy niepowtarzalną szansę na zainteresowanie zagranicznego kapitału Świeciem oraz lokację  działalności produkcyjnej na promowanych terenach inwestycyjnych.