Budowa ulic Kazimierza Wielkiego i Królowej Bony idzie pełną parą

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590

Budowa ulic Kazimierza Wielkiego i Królowej Bony idzie pełną parą

16 stycznia 2020

Wyjątkowo łagodna zima sprzyja drogowcom. Wszystko wskazuje na to, że ulice Kazimierza Wielkiego i Królowej Bony zostaną oddane do użytku szybciej, niż zakłada to umowa z wykonawcą.

Zapisy w przetargu na tę inwestycję zakładają, że prace powinny się zakończyć do końca czerwca 2020 roku. Wiadomo jednak, że nowymi ulicami, łączącymi ul. Krausego z końcowym odcinkiem  Chrobrego, możliwy będzie przejazd znacznie szybciej.

- Na razie trudno o precyzyjną datę, ponieważ nie wiemy jak długo utrzyma się taka pogoda, jak teraz - mówi Ryszard Sadowski, kierownik Wydziału Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Świeciu. - Póki co, prace mogą iść niemal pełną parą. Jedyne z czym trzeba poczekać do wiosny, to układanie masy bitumicznej, która w okresie zimowym nie jest produkowana.