Biblioteka jak z obrazka

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Biblioteka jak z obrazka

15 stycznia 2013

Nowoczesna i funkcjonalna – taka ma być nowa biblioteka w Świeciu. W urzędzie miejskim rozstrzygnięto konkurs na koncepcję projektu budynku.

Na konkurs wpłynęło 51 prac z biur architektonicznych z całego kraju. Pod ocenę brano m.in. walory architektoniczne, funkcjonalność rozwiązań, niskie koszty eksploatacji i innowacyjność. Każde z kryteriów było punktowane. Maksymalnie można było zdobyć 100 punktów. Najwyższą ocenę – 85,67 pkt – zdobyła koncepcja autorstwa Michała Jagły z pracowni architektonicznej Jagła Architekt z Grudziądza (www.jagla-architekt.pl, ilustracje w galerii poniżej).

- Kompozycja architektoniczna podkreśla publiczny charakter budynku. Wszystkie elewacje zostały opracowane z dużą starannością, a we wnętrzach jest widoczna troska o skupienie uwagi użytkownika na podstawowej funkcji obiektu – wyjaśnia architekt Marek Grosz, przewodniczący komisji konkursowej, członek toruńskiego oddziału Kolegium Sędziów Konkursowych SARP.

Scena i kino letnie

Zwycięstwo w konkursie na opracowanie koncepcji, stwarza możliwość do negocjacji z miastem na wykonanie szczegółowego projektu architektoniczno – budowlanego. Opracowanie projektu pozwala ubiegać się w starostwie o pozwolenie na budowę.
- Nie wykluczamy, że projekt ulegnie jeszcze drobnym modyfikacjom. Nie wpłyną one jednak na ogólny wygląd budynku – zaznacza Ryszard Sadowski, kierownik Wydziału Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Świeciu.

Nowa biblioteka o powierzchni 1003 m kw. zostanie zlokalizowana w centralnej części działki i usytuowana będzie frontową, wejściową elewacją równolegle do ulicy Sienkiewicza. Budynek powstanie na terenie obecnego płatnego parkingu, który prywatna firma dzierżawi od miasta.

Od południa i zachodu zaprojektowano taras z ławkami i stolikami do czytania, pracy i wypoczynku. Elewacja w dużej części będzie przeszklona.
Z tyłu biblioteki zaplanowano scenę z widownią do organizowania koncertów i imprez letnich. Można też będzie urządzić letnie kino, bo istnieje możliwość wyświetlania filmów bezpośrednio na elewacji budynku (ekran będzie wykonany jako stały element elewacji). Powstanie też parking na 34 miejsca w tym 2 dla osób niepełnosprawnych.

Otwarte przestrzenie

Charakterystyczne dla wnętrza biblioteki będą otwarte przestrzenie. Na parterze będą znajdowały się m.in. księgozbiór dla dorosłych i młodzieży, czytelnia, stanowiska komputerowe, miejsca do pracy indywidualnej. Planowana powierzchnia sali wyniesie 319 m kw., jednak dzięki zastosowaniu ścianek mobilnych istnieje możliwość „otwarcia jej” i powiększenia do 353 m kw.
W sali na piętrze o wielkości 255 m kw. (z możliwością powiększenia otwartej przestrzeni do 312 m) zostanie usytuowany księgozbiór dla dzieci i młodzieży, czytelnia i zbiory audiowizualne. Wydzielono tam również miejsce z kanapami, fotelami i stołami do zabaw i spędzania czasu przez dzieci i młodzież. Budynek będzie w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Koszty zweryfikuje przetarg

Przybliżony koszt budowy nowej biblioteki, oszacowany przez autora projektu, to 5,4 mln zł.
- Rzeczywisty koszt poznamy jednak dopiero po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawcę. Często jest tak, że cena jest wówczas znacznie niższa od pierwotnie planowanej – wyjaśnia Ryszard Sadowski.
- Poza tym będziemy starać się o dofinansowanie z ministerstwa kultury w ramach projektu rozwoju bibliotek. Mamy szansę otrzymać ponad 1,8 mln zł – dodaje Beata Szymańska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Budowa nowej biblioteki rozpocznie się jesienią tego roku.

Oprócz wybrania zwycięskiej pracy, komisja konkursowa wyróżniła też cztery dodatkowe. Wszystkie będzie można obejrzeć na wystawie w holu urzędu miejskiego od 21 do 25 stycznia.
W komisji konkursowej, oprócz Marka Grosza, znajdowali się także Beata Szymańska i Ryszard Sadowski. W roli obserwatora zasiadała radna Ewa Joachimiak, przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej.

WYRÓŻNIONE PRACE

Maciej Wysoczański Architekt, Warszawa


E3 Architekci, Kraków


360 Architekci, Poznań


Xosa Architekci, Bydgoszcz

ANDRZEJ PUDRZYŃSKI

15.01.2013