Bezpieczeństwo w oczach dzieci. Poznajcie uczestników konkursów [zdjęcia]

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590

Bezpieczeństwo w oczach dzieci. Poznajcie uczestników konkursów [zdjęcia]

04 grudnia 2019

We wtorek rozdano nagrody w dwóch konkursach, plastycznym i fotograficznym, ogłoszonych przez Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Świeciu.

Motywem łączącym obydwa konkursy, oczywiście oprócz organizatora, było światło, a konkretnie rozwiązania mające wpływ na bezpieczeństwo pieszych. 

Na konkurs plastyczny „Miasto Światłem stoi”, adresowany do uczniów klas 1- 6 z terenu gminy Świecie, wpłynęły 64 prace. Nagrodę za pierwsze miejsce odebrała Alicja Zielińska (SP 3 w Świeciu).  Z drugiej i trzeciej lokaty cieszyli się: Majka Wnęk (SP w Wiągu) i Kajetan Kwirant (SP 1 w Świeciu).

Konkurs fotograficzny  „Bezpieczne dziecko” adresowany był do uczniów klas 7-8 z gminy Świecie. Do 15 listopada do Urzędu Miejskiego w Świeciu wpłynęło łącznie 8 prac fotograficznych nawiązujących tematyką do bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Autorami trzech najlepszych byli: Oliwia Radecka, Weronika Herman i  Karolina Siwicka (wszyscy z SP 5 w Świeciu).

Zastępca burmistrza Świecia Paweł Knapik i kierownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Mata Karolczak wręczyli upominki i pamiątkowe dyplomy wszystkim innym uczestnikom.

Konkursy zostały przeprowadzone w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

Razem bezpiecznej 1Logo Wojewoda