Będziemy świętować stulecie powrotu do macierzy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590

Będziemy świętować stulecie powrotu do macierzy

07 stycznia 2020

W 2020 r. obchodzimy 100-lecie powrotu Świecia i powiatu świeckiego do macierzy. Z tej okazji przygotowano liczne wydarzenia trwające przez cały rok.

Każda społeczność potrzebuje swego rodzaju podsumowania poszczególnych okresów w dziejach oraz akcentowania ich wpływu na otaczającą nas rzeczywistość. Bez wątpienia Świecie może być dumne ze swojej długiej historii i powinno do niej nawiązywać jak najczęściej.

Uroczyste rozpoczęcie obchodów nastąpi 25 stycznia podczas specjalnie przygotowanej rekonstrukcji historycznej na Dużym Rynku. Tego dnia będziemy świętować wyzwolenie Świecia spod zaboru pruskiego. Będziemy świadkami wkroczenia polskich oddziałów do miasta. Zapoznamy się z rekonstrukcją umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia. Będzie również pokaz wyszkolenia kawaleryjskiego składający się z musztry konnej oraz pieszej, pokaz władania białą bronią i lancą oraz walka piesza. Obchodom towarzyszyć będzie ułańskie obozowisko, mobilne muzeum, zabytkowe pojazdy, konkursy z nagrodami dla publiczności,  a także kuchnia polowa i stoiska gastronomiczne.

Obchody 100. rocznicy przyłączenia Świecia do wolnej Polski
25 stycznia, godz. 11.00, Świecie

Zapraszamy do wspólnego świętowania wyzwolenia Świecia spod zaboru pruskiego.

Program obchodów:

 • Uroczysta Msza Święta - Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP

 • Składanie wieńców i kwiatów pod pomnikiem przy kościele
 • Korowód uczestników spod kościoła na Duży Rynek
 • Uroczystości na Dużym Rynku - przemówienia, defilady przy utworach patriotycznych wykonywanych przez Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Świecie”
 • Piknik Historyczny na Dużym Rynku – głównym punktem programu jest inscenizacja historyczna upamiętniająca wyzwolenie Świecia spod zaboru pruskiego.

  W czasie wydarzenia przedstawione zostaną:
  - wkroczenie polskich oddziałów wojskowych do Świecia,
  - wystawy historyczne, różne aspekty działalności ułańskiej,
  - podstawowe informacje dotyczące kawalerii,
  - rekonstrukcja umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia,
  - pokaz wyszkolenia kawaleryjskiego składający się z musztry konnej oraz pieszej,
  - pokaz władania białą bronią i lancą, walka piesza.

Obchodom towarzyszyć będzie ułańskie obozowisko, muzeum mobilne, pojazdy zabytkowe, konkursy z nagrodami dla publiczności, a także kuchnia polowa i stoiska gastronomiczne.

Organizator: Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu

Partnerzy: Gmina Świecie, Powiat Świecki, Zespół Szkół Menadżerskich w Świeciu

Na zdjęciu:
Wojsko pruskie maszeruje do koszar w Świeciu (czasy I wojny światowej). Kilka lat później do miasta wkroczyli żołnierze polscy