1 grudnia - Światowy Dzień Walki z AIDS

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590

1 grudnia - Światowy Dzień Walki z AIDS

30 listopada 2019
1 grudnia - Światowy Dzień Walki z AIDS

Jak co roku - 1grudnia przypomina nam o tym, że AIDS wciąż jest problemem współczesnego świata. Od 1988 roku dzień ten obchodzony jest na całym świecie jako Światowy Dzień Walki z AIDS. W tym dniu szczególnie zwraca się uwagę na problem HIV/AIDS oraz zachęca do niesienia pomocy osobom zakażonym HIV i chorym na AIDS.

Czerwona kokardka będąca symbolem święta jest powszechnie rozpoznawana jako symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV/AIDS. Pomoc chorym, przełamywanie stereotypów dotyczących choroby oraz szerzenie wiedzy na temat dróg zakażenia i sposobów zapobiegania zakażeniu – to główne cele prowadzonych w ramach tego przedsięwzięcia działań. Zwraca się też uwagę, jak istotne jest testowanie w kierunku zakażeń wirusem HIV.

Faktem jest, że przyczyną większości nowych zakażeń HIV są osoby, które nie wiedzą o swoim zakażeniu i nieświadomie zakażają innych. Każda osoba zakażona HIV jest potencjalnym źródłem zakażenia, szczególnie jeśli o swoim zakażeniu nie wie. Dlatego tak ogromną rolę przywiązuje się do wczesnej diagnostyki zakażeń HIV, promowania testowania w kierunku HIV oraz poradnictwa okołotestowego. Jest to jedyna droga do poznania swojego statusu serologicznego i zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń.

Światowy Dzień AIDS jest doskonałą okazją, żeby wykonać test w kierunku HIV. Badanie można zrobić anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z 30 punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD) w całej Polsce. Aktualna lista wszystkich punktów, gdzie można się zbadać znajduje się na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS  (www.aids.gov.pl).

Należy podkreślić, iż zakażenia wirusem HIV i zachorowania na AIDS w dalszym ciągu pozostają istotnym problemem zdrowia publicznego i wyzwaniem dla świata.

Od wdrożenia badań w 1985 r. do 30 kwietnia 2019 r. stwierdzono w Polsce 24.303 zakażenia wirusem HIV, odnotowano 3.692 zachorowania na AIDS, a 1.418 chorych zmarło.  W województwie kujawsko-pomorskim w 2019 roku zgłoszono już 48 nowo wykryte zakażenia HIV i 14 zachorowań na AIDS. Natomiast skupiając się na naszym powiecie, to od początku rejestracji (tj. od 1985 roku)  do 26  listopada 2019r. odnotowano 18 zakażeń wirusem HIV i 1 zachorowanie na AIDS.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Świeciu
Małgorzata Gackowska