„Menedżer” zajadał się jabłkami

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

„Menedżer” zajadał się jabłkami

28 września 2016

28 września to Światowy Dzień Jabłka. W obchody włączyli się uczniowie Zespołu Szkół Menedżerskich w Świeciu.

Na świecie istnieje ponad 8 tys. odmian jabłek. Od takich, które mają wielkość ziarnka grochu, po takie, które przypominają... dynię. Warto dodać, że Polska jest jednym z największych producentów jabłek na świecie, a zbiory z 2014 roku wyniosły 3 mln ton.

Z okazji Światowego Dnia Jabłka uczniowie Zespołu Szkół Menedżerskich mieli możliwość nie tylko poznania niezwykłych właściwości tego owocu i jego korzystnego wpływu na nasze zdrowie. Wzięli też udział w różnego rodzaju konkursach, m.in. na najdłuższą obierkę czy najszybsze obranie jabłka.

- Dużo zabawy i śmiechu w połączeniu z fachową wiedzą to najlepszy sposób na poznanie cudownych właściwości jabłka – mówi Przemysław Krzyżanowski, dyrektor Zespołu Szkół Menedżerskich w Świeciu.

A jabłka, o czym nie wszyscy wiedzą, mają pozytywny wpływ na układ odpornościowy, zapobiegają chorobom Parkinsona i Alzheimera, poprawiają wygład skóry, paznokci i włosów, a ponadto - jedno soczyste 100-gramowe jabłko to jedynie 40 kcal!

Oprac. (ap)
Fot. ZSM w Świeciu

28.09.2016