„Makowianki” pomagają dzieciom

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590; +48 222 500 115 - całodobowa infolinia Inspekcji Sanitarnej

„Makowianki” pomagają dzieciom

16 sierpnia 2016

Każde dziecko zasługuje na własny kąt. Tę prawdę chcą promować założycielki Fundacji Makowo, której głównym celem jest poprawa warunków mieszkaniowych najmłodszych mieszkańców powiatu świeckiego. Szczególnie tych dotkniętych niepełnosprawnością.  

Dzieci dorastające w godnych warunkach mają większe szanse na prawidłowy rozwój i późniejszy start w dorosłe życie. Niestety, nie brakuje domów, w których własne miejsce do spania czy odrabiania lekcji pozostaje w sferze marzeń. Dotychczasowa pomoc kierowana do rodzin nie zawsze przynosi spodziewane efekty. Nierzadko rodzice nie wiedzą, jak w rozsądny sposób urządzić mieszkanie, bo nie mieli się tego od kogo nauczyć.

Trudne powroty

- Jest wiele organizacji zbierających pieniądze na leczenie dzieci - tłumaczy Katarzyna Manikowska - Plackowska, członek zarządu. – Jednak wiele z nich po zakończonej kuracji wraca do swoich domów, które niestety nie dają szansy na prawidłowe funkcjonowanie. Zwłaszcza gdy w grę wchodzi niepełnosprawność i zwykle związana z nią konieczność rehabilitacji. Chcemy to zmieniać w miarę naszych możliwości.

Dowodem na to, że to możliwe, jest projekt realizowany w 2014 r., za który odpowiadały założycielki fundacji, a jednocześnie pracownice Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu: Anita Zaremba-Szydeł, Magdalena Witek i Katarzyna Manikowska-Plackowska. Wtedy remont i wyposażenie pokoi niepełnosprawnych dzieci został przeprowadzony pod szyldem OPS. Aby obniżyć koszty, włączyły w akcję sponsorów oraz bezrobotnych mieszkających w świeckim schronisku dla bezdomnych. Projekt został wyróżniony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.


- Wtedy pomyślałyśmy, że można by nadać temu dalszy ciąg - mówi Anita Zaremba-Szydeł, prezes zarządu. - Tak zrodził się pomysł założenia fundacji, która miałaby większą swobodę działania i przede wszystkim pozyskiwania funduszy.


W przypadku tych ostatnich fundacja liczy na sponsorów i punkt charytatywny znajdujący się przy ul. Wojska Polskiego 141, w budynku będącym niegdyś siedzibą biblioteki. Pomieszczenie dawnej czytelni zamieniono w „sklep”.

Sklep inny niż wszystkie

- Będziemy w nim sprzedawać rzeczy przekazywane nieodpłatnie przez mieszkańców – wyjaśnia Katarzyna Manikowska-Plackowska. - Ponieważ będziemy je dostawać za darmo, ceny będą atrakcyjne - zachęca. - W zasadzie możemy przyjmować wszystko. Warunek jest tylko taki, aby były to przedmioty w dobrym stanie i kompletne. Innymi słowy, mające szansę znaleźć nabywcę.

Pozyskane w ten sposób pieniądze będą przekazywane na zadania statutowe, które oprócz głównego celu obejmują m.in. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej, popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej oraz współpracę z organizacjami, które działają na rzecz dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.


Punkt charytatywny Fundacji Makowo w dawnej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 141 w Świeciu jest otwarty dla ofiarodawców i klientów od poniedziałku do środy w godz. 16.00-18.00.

Andrzej Bartniak

Na zdjęciu od lewej: Katarzyna Manikowska-Plackowska, Anita Zaremba-Szydeł i Magdalena Witek
Fot. Andrzej Bartniak

Artykuł ukazał się na łamach miesięcznika  „Teraz Świecie”.

16.08.2016