Świecie awansowało w gronie najzamożniejszych miast w kraju!

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590

Świecie awansowało w gronie najzamożniejszych miast w kraju!

28 lipca 2020

Aż o dziewięć „oczek” do góry przesunęło się Świecie wśród miast powiatowych o najwyższych dochodach na mieszkańca.

Co roku „Wspólnota”, prestiżowe czasopismo samorządu terytorialnego, sporządza ranking najbogatszych miast, gmin i powiatów w Polsce.

Od lat na wysokim miejscu w kategorii miast powiatowych plasuje się Świecie. W najnowszym numerze „Wspólnoty” opublikowano kolejne zestawienie. Podsumowano w nim zamożność samorządów w 2019 r.

Świecie zajęło 11 miejsce na 267 miast powiatowych ujętych w rankingu. Dla porównania, w 2018 r. było na 20, w 2017 r. na 19, a w latach 2015-2016 na 12 pozycji.

„To najwyższa lokata w historii naszego zestawienia. Władze miasta bardzo się starają, żeby było ono idealnym miejscem do życia” – czytamy na łamach „Wspólnoty”.

W 2019 r. zamożność Świecia per capita, czyli liczona na osobę wyniosła 4397,43 zł. To sporo więcej niż w 2018 r. Wtedy było to 3825,51 zł na mieszkańca.

- Jestem zwolennikiem rozwoju gminy poprzez rozsądne inwestycje oparte na własnych środkach i dotacjach zewnętrznych – mówi Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia.

Jak podkreśla burmistrz, gmina unika nadmiernego zadłużania się, bo to może się zemścić w sytuacji, gdy pojawi się kryzys gospodarczy i trzeba spłacić dług. Niestety, takie zagrożenie ciągle widnieje na horyzoncie w związku z pandemią koronawirusa.

- Na tak wysoką lokatę złożyła się nie tylko polityka finansowa naszej gminy, ale również dobra kondycja miejscowych firm, a przede wszystkim przedsiębiorczość i pracowitość mieszkańców – zwraca uwagę Krzysztof Kułakowski. - Wyniki rankingów opracowanych przez niezależnych ekspertów bardzo cieszą, ale dla mnie zawsze najważniejsza była i  jest ocena, jaką wystawiają rządzącym mieszkańcy podczas wyborów – zaznacza burmistrz Świecia.