Łąka kwietna- miejska wizytówka

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590

Łąka kwietna- miejska wizytówka

26 lipca 2019
Łąka kwietna- miejska wizytówka

 Od pewnego czasu na terenach gminy Świecie zauważyć można łąki kwietne . Łąka obsypana kwiatami jest znacznie bardziej różnorodna niż zwykły trawniki pozwala wprowadzić do miast nieco naturalnego wdzięku. Ukwiecone pobocza, parki i skwery nie tylko pomagają oczyszczać powietrze, ale stały się zieloną wizytówką miasta.
Łąki kwietne wzbogacają ubogi ekosystem miejski, stanowiąc tętniące życiem wyspy bioróżnorodności. Dają pożywienie i schronienie dla pożytecznych owadów - pszczół, motyli, trzmieli, a także ptaków i małych ssaków. Łąki przeznaczone do miast to kompozycje gatunków odpornych na deficyty wody. Głęboki i rozbudowany system korzeniowy wielu gatunków dzikich kwiatów sprawia, że są wyjątkowo wytrzymałe i odporne na suszę. Łąka kwietna nie wymaga dodatkowego nawadniania i prezentuje się dobrze nawet w czasie suszy. Zamiana uciążliwych i wymagających trawników na praktyczne ukwiecone łąki to oszczędność pieniędzy, czasu i zasobów. Kwietne murawy nawet w trudnych warunkach miejskich poradzą sobie bez regularnego koszenia, podlewania czy nawożenia. Dzikie kwiaty dobrze poradzą sobie na glebach ubogich. Tradycyjnie użytkowane łąki kośne zwykle koszone są dwa- trzy razy do roku. Częstsze koszenie ułatwia chodzenie po łące, ale ogranicza ilość gatunków kwitnących latem. Bardzo ważne jest, aby zostawić skoszoną trawę na łące, żeby mogły wyschnąć i wysypać się nasiona zawiązane przez rośliny. Mają małe wymagania pokarmowe, dlatego sprawdzą się na terenach o mniejszej zasobności w składniki odżywcze, bez konieczności użyźniania gleby. Gatunki tworzące miejskie łąki charakteryzują się m.in. łodygami i blaszkami liściowymi pokrytymi włoskami czy woskiem, co umożliwia akumulację pyłów komunikacyjnych. Wykorzystanie wysokich roślin łąkowych nie tylko ogranicza emisję spalin, ale wręcz sprzyja oczyszczaniu powietrza z zanieczyszczeń komunikacyjnych – łąki zatrzymują i wiążą szkodliwe pyły. Wysokie i zwarte łąki zapobiegają także efektowi wysp ciepła.
Wśród sianych kwiatów znajdą się m.in: komosy, rumiany, chabry, maki, rozchodniki, rojniki, goździki, koniczyna biała i czerwona, pięciorniki czy kąkole. "W mieście mamy wiele roślin rosnących naturalnie - np. podbiał, babka, bluszczyk kurdybanek, stokrotki, fiołki czy mniszek lekarski.
Łąki kwietne działają kojąco na ludzi – człowiek najlepiej wypoczywa wśród natury. Kwiaty i praca z nimi wpływa pozytywnie na samopoczucie, ma także działanie terapeutyczne - hortiterapia leczy i wspomaga proces rehabilitacji.