Wystawa fotografii podróżniczej „Poznaj Świat ze SKAT”

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Wystawa fotografii podróżniczej „Poznaj Świat ze SKAT”

Data wydarzenia: 
05.10.2017

Celem wystawy jest prezentacja najlepszych, zwycięskich i wyróżnionych zdjęć w konkursie „Poznaj Świat ze SKAT”. Zdjęcia nadesłane przez laureatów i uczestników ukazują ciekawe miejsca na całym świecie - niezapomniane krajobrazy, piękno natury czy portrety spotkanych w podróży osób od dalekiej Birmy i Sri Lanki, a skończywszy na tatrzańskich czy kaszubskich pejzażach.

Wystawa była już prezentowana m.in. w Gdańskim Archipelagu Kultury Dom Sztuki i Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku oraz Terminalu Promowym w Świnoujściu.

Ekspozycja będzie najpierw prezentowana w Izbie Regionalnej Ziemi Świeckiej, a potem

w Kameralnej Przestrzeni Widowiskowej OKSiR oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej w ramach pierwszej edycji Festiwalu Podróżników Piąty Ocean.

Organizator: SKAT Transport sp. z o.o., Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej.


Wystawa fotografii podróżniczej „Poznaj Świat ze SKAT”, 5-17 października Izba Regionalna Ziemi Świeckiej (wtorek-piątek, godz. 10.00-17.00), 19-24 października Kameralna Przestrzeń Widowiskowa OKSiR oraz Miejska Biblioteka Publiczna.